Få succes med din markedsføringsstrategi

Vil du have succes med din markedsføring? Så bliver du nødt til at tage ansvar og tage hånd om din virksomheds markedsføringsstrategi. Det er ikke nok at bestille en omgang annoncer hos en annoncekonsulent og så tro, at resultaterne kommer af sig selv. For det gør de ikke!

I vores daglige arbejde møder vi passionerede kunder, som lever og ånder for deres virksomheder. Og ligesom dig ved de, at markedsføringen er vigtig, men de har ikke den nødvendige tid, viden og interesse for markedsføring. Gode idéer falder ofte til jorden, fordi ingen får sat dem i system eller har tid til at føre dem ud i livet. Der mangler en klar rød tråd i marketingaktiviteterne – en veldefineret markedsføringsstrategi.

En klar markedsføringsstrategi skaber gode resultater

I kd marketing support kommer vi ud til rigtig mange virksomheder, der reelt har sat penge af til markedsføringen, men som alligevel ikke har fået succes med den. Problemet er, at virksomhedens markedsføringsstrategi bærer præg af at have været lidt tilfældig, og derfor er både kvaliteten og resultaterne også blevet derefter. Det er frustrerende som virksomhed at have brugt så mange penge på markedsføringen – uden at kunne se resultater på bundlinjen.

Markedsføringsstrategien sikrer retningen

Vi ved, at markedsføring kræver en struktureret og målrettet indsats. Derfor er det vigtigt at få defineret en klar markedsføringsstrategi og dertilhørende markedsføringsplan, som skal sørge for, at kursen fastholdes i markedsføringen af din virksomhed. I første omgang handler det om at definere virksomhedens målsætninger i forhold til:
• Hvor er din virksomhed nu?
• Hvor vil du hen?
• Hvordan kommer du derhen?

Det gør vi i fællesskab med dig for at sikre, at du opnår en sammenhæng og konsekvens i din virksomheds eksterne kommunikation samt for at tilstræbe, at din virksomhed får størst mulig effekt af markedsføringen inden for de givne økonomiske rammer.

Hvor er din virksomhed nu?

Her handler det om at få klarhed over dit produkt, markedet og dine største konkurrenter. Det gælder uanset, om du skriver en decideret strategi ned til virksomhedens medarbejdere, om du selv ‘blot’ gør dig nogle tanker, eller om du i dialog med en ekstern markedsføringskonsulent vender forskellige muligheder.

Det er vigtigt at konkretisere dit produkts egenskaber og de fordele, som kunden oplever ved at købe produktet – samt at beskrive det udbytte eller den værdi, som produktet giver din kunde. Hvordan differentierer du dit produkt i forhold til konkurrenternes? På prisen? På kvaliteten? På distributionskanalerne? Eller på noget helt andet? Samtidig giver det god mening at forstå, hvem dine største konkurrenter er, og hvordan deres markedsandel ser ud, så du får viden om, hvordan du bedst muligt differentierer dine produkter fra deres.

Der skal også styr på, hvem dine kunder er. Hvem er for eksempel din primære målgruppe, og hvilke behov har den? Er der tale om private kunder eller virksomheder – og i sidstnævnte tilfælde, repræsenterer de én bestemt branche?

Hvor vil du hen?

Når du har fået styr på, hvor din virksomhed står nu, kan du opstille overordnede målsætninger, der viser, hvad du vil opnå med markedsføringsstrategien. Det kan være mål, der omhandler dækningsbidraget, omsætningen, markedsandelen eller for eksempel din virksomheds synlighed. Det giver værdi for hele virksomheden at have fælles mål, fordi de fungerer som både et styrings- og et motivationsværktøj i dagligdagen.

Hvordan kommer du derhen?

Når virksomhedens grundlæggende mål og visioner er på plads, kan du fokusere på, hvordan du når dine mål. For først når det er fastlagt på hvilken måde, virksomheden ønsker at vokse – om det er at øge salget til eksisterende eller nye kunder, produktudvikle, udbygge produktsortimentet, markedsudvikle eller eventuelt at investere i en helt anden branche – kan du begynde at implementere de konkrete praktiske opgaver. Herunder er det væsentligt at gøre dig nogle overvejelser om, hvordan din virksomhed skal markedsføres. Skal det være online, offline eller måske en kombination. På hvilke mediekanaler vil du være til stede? Hvor ofte? Hvem vil du kommunikere til og hvornår?

Strategien udmøntes i en markedsføringsplan

Markedsføringsstrategien konkretiseres derefter i en markedsføringsplan, som gør det nemt og overskueligt at styre markedsføringen i det daglige. Samtidigt skal den sikre, at markedsføringen understøtter din virksomheds overordnede mål.

Vil du have succes med din markedsføring, bliver du nødt til at tage ansvar. Vores erfaring viser, at virksomheder, der tager hånd om markedsføringen med både strategiarbejdet og den praktiske del, ser synlige resultater på bundlinjen.

Få ny inspiration og idéer til forskellige markedsføringstiltag her.

Menu