Har du råd til at miste kunder med tilfældig markedsføring?

Hvis ja, så fortsæt som hidtil! Eller tag hånd om markedsføringen og læs med her, hvor vi giver dig opskriften på en succesfuld markedsføringsplan. Markedsføringen af din virksomhed handler ikke om, at du på tilfældig vis køber nogle annoncer eller får udarbejdet en enkelt brochure. Markedsføringen skal planlægges og målrettes for at opnå synlige resultater.

Vores erfaring viser, at markedsføringen giver gode resultater, når du arbejder målrettet og struktureret. Marketingplanen giver dig et overblik over og hjælper med at realisere dine mål gennem planlagte markedsføringsaktiviteter året rundt. Du får her vores bud på de seks vigtigste parametre i marketingplanen.

1. Adskil dig fra konkurrenten

Du ved allerede, hvordan dine produkter differentierer sig i forhold til konkurrenternes. Men har du tænkt på, hvilke muligheder du har for at adskille dig gennem markedsføringen af dine produkter? Tænk kreativt og adskil dig fra konkurrenten således, at dine kunder oplever en øget værdi. Der er mange måder at differentiere sine produkter på. Det kan for eksempel være på prisen, levering, service, rådgivning eller købsoplevelsen.

2. Beskriv dine kunder

Igen og igen bliver vi tudet ørene fulde af målgruppeanalyse og -behov. Du VED allerede, hvem dine kunder er, men KENDER du dem? Få styr på, hvem dine potentielle kunder er ved at beskrive deres adfærd. Er der for eksempel tale om yngre personer, der bruger al deres tid på de sociale medier eller ældre mennesker, der foretrækker en avis? Hvad er det for parametre, der påvirker dine potentielle kunder til køb, hvem kan påvirke dem, hvor og hvornår? Når du kortlægger deres adfærd og behov, kan du målrette markedsføringen og påvirke til køb.

3. Sæt mål

I din virksomhed har du allerede et eller flere langsigtede mål som eksempelvis øget omsætning eller øget synlighed. Det er væsentligt, at du bruger disse mål som pejlemærker, når du skal udarbejde en marketingstrategi for at sikre, at du er på rette vej. Men de overordnede mål kan nemt tage pusten fra dig. Derfor er det lige så vigtigt, at du opsætter delmål, fordi de er med til at gøre markedsføringen overskuelig og sørger for, at din markedsføringsplan bliver realiseret.

4. Planlæg dine marketingopgaver

Formålet med at planlægge dine marketingaktiviteter er, at du får overblik over opgaverne og skaber en rød tråd i markedsføringen. Samtidig får du mulighed for at kontrollere, hvad der sker, på hvilken kanal og hvornår noget sker. Samt hvem, der tager ansvar for at noget sker. Planlægningen er med til at sikre kontinuerlighed i markedsføringen, så du når dine opsatte mål og hele tiden ligger TOP OF MIND hos kunderne. Samtidig undgår du at gøre noget halvhjertet, fordi marketingbudgettet skal fyres af sidst på året.

5. Lav et realistisk marketingbudget

Uanset din virksomheds størrelse, så er markedsføringen og et realistisk marketingbudget altafgørende for succes. Du ved, at der skal afsættes penge til markedsføringen, men det væsentligste er, at din virksomhed rammer det rigtige marketingbudget i forhold til omsætningen. Og ikke mindst, at marketingbudgettet anvendes til de mest optimale marketingopgaver året ud, så pengene rækker længst muligt og giver det bedste afkast.

6. Bliv klogere og gør det bedre

Det sidste parameter, som giver dig en succesfuld markedsføringsplan, er, at du husker at følge op på dine marketingaktiviteter og bliver klogere på, hvad der fungerer godt eller skidt. Det er vigtigt, at du løbende tilpasser din virksomheds markedsføring til eventuelle ændringer i markedet, så du ikke risikerer at skyde med spredehagl.

Mist ikke kunder med tilfældig markedsføring

Når du arbejder struktureret med de seks parametre, vi har beskrevet, så undgår du at bruge penge på tilfældige markedsføringsløsninger, som ikke giver din virksomhed værdi. Tag hånd om din virksomheds markedsføring nu og få succes med en effektiv marketingplan.

Få inspiration til forskellige marketingaktiviteter her.

Menu